www.stripboekennl.nl
www.stripboekennl.nl

cdisplayex.com

Dit is één van de vele websites waar het programma CDisplay gedownload kan worden. Erg mooi en gemakkelijk programma om digitale stripboeken op je PC te lezen.

www.stripboekennl.nl

www.stripsuithedenenverleden.nl

Strips uit Heden en Verleden is een mooie website met heel veel informatie over Stripboeken, Schrijvers en Tekenaars. Ook is er een ruime keuze van links naar andere interessante websites die iets met stripboeken te maken hebben.

www.stripboekennl.nl

www.zilveren dolfijn.nl

Zilveren dolfijn is een website met heel veel informatie over nederlandstalige stripboeken. Ook zijn hier van bijna alle stripboeken covers te downloaden. Deze website wordt helaas niet meer bijgehouden.

www.stripboekennl.nl

www.collectorz.com/comic

Op Collectorz.com vind je diverse software om je collecties vast te leggen in een eigen database. Dit kan o.a. voor films en muziek, maar ook voor stripboeken. Dit programma heet Comic Collector. Tevens is er een online database beschikbaar. De software is helaas niet gratis.

www.stripboekennl.nl

www.digistrip.nl

Op Digistrip.nl vind je erg veel informatie over de samenstelling van vrijwel alle nederlandse stripcollecties. De site is onlangs geheel vernieuwd.

www.stripboekennl.nl

www.catawiki.nl

Op Catawiki.nl vind je heel veel informatie over vrijwel alle Nederlandse Stripcollecties, Auteurs, Uitgeverijen enz. Ook kun je op deze site je eigen verzameling bijhouden en/of te koop aanbieden.

www.stripboekennl.nl

strip.startkabel.nl

Op Strip.Startkabel.nl vind je heel veel links naar andere websites die allemaal gelinkt zijn aan stripboeken. Ook kun je je eigen website voor publicatie op Startkabel.nl aanmelden.

www.stripinfo.be

Op www.stripinfo.be vind je heel veel informatie en recensies over Stripboeken, Auteurs, Uitgevers en Strip verfilmingen. Ook kun je je eigen verzameling registreren. Een echte aanrader voor iedere verzamelaar.